ฝึกเด็กเล็ก 1-3 ขวบให้มีวินัย - Nooyakdai
  • Home  / 
  • Uncategorized
  •  /  ฝึกเด็กเล็ก 1-3 ขวบให้มีวินัย

ฝึกเด็กเล็ก 1-3 ขวบให้มีวินัย

พ่อแม่ทุกคนก็อยากเลี้ยงลูกให้ดี เมื่อโตขึ้นมาก็อยากให้เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัย ดังนั้น การฝึกหัด ความมีระเบียบวินัยนั้นควรจะถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กๆ ใช่ไหม

คำถามก็คือ เราควรจะเริ่มสอน หรือ ปลูกฝัง เรื่อง ความมีระเบียบวินัย กันตั้งแต่ ลูกอายุเท่าไร และสอนยังไง

คำตอบก็คือเราควรจะเริ่มสอน เมื่อเด็กเริ่มที่จะพอฟังรู้เรื่อง การสอน เรื่องระเบียบวินัย ควรเริ่มจาก การที่ เวลาคุณพ่อ หรือ คุณแม่ ทำกิจกรรมใดๆ ก็ควรจะพูดถึง ขั้นตอน ต่อๆไปด้วย ฟังๆ ดู อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะ ให้ดูเป็นตัวอย่างดังนี้

สมมุติว่า ลูกเอาของเล่นมาเล่น จนเกลื่อนห้อง , สถานะการณ์นี้ คุณพ่อ คุณแม่ อยากจะสอนให้ลูก รู้จักระเบียบวินัยว่า หากนำของเล่นออกมาเล่นแล้ว ก็ต้องเก็บของเล่นด้วย คุณพ่อคุณแม่ ควรทำดังนี้
-คุณพ่อ คุณแม่ ควรลงมือเก็บของเล่นเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูก
-ไม่ควรจะ บ่น ใส่ลูก แต่ สิ่งที่ พ่อแม่ ควรจะพูด คือ ของเล่นชิ้นนี้ ควรเก็บอย่างไร และ วางตรงไหน ทำอย่างนี้กับของเล่นทุกชิ้น
-เมื่อลูก เริ่มฟัง และ เห็น สิ่งที่เราทำมากขึ้น ก็ควรจะ ชวนให้ลูก มาช่วยเก็บของเล่นด้วย

ท้ายสุด เด็กๆจะซึมซับ การมีระเบียบวินัยในการจัดเก็บของเล่นได้นั่นเอง

สังเกตว่า เราต้องทำเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อน และ เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการเห็น และ การ ฟัง การทำให้เห็นบ่อยๆ จะทำให้ เด็กได้เรียบรู้วิธีคิด และ มีอิสระที่จะเลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งก็คือ มีระเบียบวินัยมากขึ้นนั่นเอง

About the author

พ่อบ้าน นัตโตะ


>